Twoja wiadomość została wysłana!
Pomoc Zdalna
telefon: 58 58 58 158
telefon: 58 58 58 155

Produkcja


Produkcja dla WAPRO ERP

Dedykowany system do obsługi produkcji rozszerzający funkcjonalność systemu WAPRO MAG o obsługę półproduktów, planowanie produkcji, kontrole realizacji na poszczególnych etapach produkcji, obsługę linii i gniazd produkcyjnych. Zarządzanie dostępnymi zasobami dla produkcji w kontekście maszyn, urządzeń i pracowników. Obsługa w całości realizowana z poziomu programu WAPRO MAG ERP. System umożliwia indywidualne dostosowanie do profilu firmy za pomocą rozbudowanej konfiguracji i wykorzystania tzw. gniazd rozrzedzeń i dodatkowych raportów.


Główne funkcjonalność systemu:

 • Pełna integracja z programem WAPRO MAG.
 • Jednolity interfejs aplikacyjny.
 • Prezentacja danych związanych z produkcją w systemie WAPRO MAG.
 • Jedna baza danych dla programów WAPRO MAG i systemu produkcyjnego.
 • Obsługa półproduktów.
 • Generator zleceń produkcyjnych dla produktów i półproduktów powiązanych.
 • Dynamiczne definiowanie specyfikacji materiałowej.
 • Planowanie i zarządzanie produkcją w ramach możliwości materiałowych oraz terminowych.
 • Praca na zleceniach produkcyjnych (planowane, zatwierdzone, symulacja) – statusy zleceń.
 • Obsługa gniazd i linii produkcyjnych.
 • Praca na gniazdach produkcyjnych, Zlecenia przypisane do gniazda lub wielu gniazd dla różnych etapów produkcji,
 • Obsługa wieloetapowości produkcji. Start kolejnego etapu uzależniony od zakończenia poprzedniego lub bez konieczności.
 • Powiązanie etapu z generowaniem dokumentów magazynowych.
 • Rejestracja poszczególnych prac w ramach zlecenia , etapu ilość wytworzonych produktów przez pracowników.
 • Generowanie zamówień na brakujące surowce i półprodukty.
 • Rezerwowanie materiałów dla zleceń produkcyjnych.
 • Obsługa produkcji w tzw. modelu produkcja od tyłu. PW->RW1+RW2.
 • Ponowna wycena powiązanych zleceń produkcyjnych RW1+RW2 = PW1+PW2+PW3.
 • Obsługa zwrotowi i odpadów z produkcji.
 • Obsługa gniazd rozszerzeń – indywidualne algorytmy generowania zleceń i realizacji zadań,
 • Konsola produkcyjna (monitor o dużej przekątnej obrazu z prezentacją aktualnie realizowanych zleceń i ich postępu).
 • Wspólny moduł uprawnień z programem WAPRO MAG.
 • Obsługa raportowania produkcji i możliwość dołączania dodatkowych indywidualnych raportów w technologio Crystal Reports.
 • Zapotrzebowanie materiałów dla zlecenia.
 • Integracja z systemem WMS (wydania i przyjęcia z produkcji). Domyślnie PW z produkcji z odłożonym czasem oraz gotowe do przyjęcia.
 • Graficzna prezentacja aktualnych zleceń – planowanie możliwości produkcyjnych (symulacja).
 • Aplikacja POS dla rejestracji zadań przez operatorów i pracowników.
 • Zarządzanie nad zasobami maszyn i personelu, powiązanie zasobów z etapami zleceń produkcyjnych.

 

Generator zleceń produkcyjnych

Moduł pozwalający na sprawne generowanie zleceń produkcyjnych wraz z zleceniami na półprodukty z uwzględnieniem aktualnych możliwości produkcyjnych (stany surowców, półproduktów, zamienników) oraz generowanie zamówień na elementy brakujące.

Główne elementy modułu:

 • Przypisywanie zleceń do: gniazd lub linii produkcyjnych, pracowników, zasobów narzędzi i maszyn.
 • Zarządzanie rezerwacjami na surowce w zleceniach produkcyjnych.
 • Planowanie czasu produkcji z uwzględnieniem dostępności posiadanych zasobów (maszyny, wolne linie, moce przerobowe, godziny pracy firmy).
 • Gniazdo rozszerzeń z możliwością oprogramowania na nietypowe generowanie definicji produktów.
 • Możliwość wyboru dostaw dla surowców i produktów (dodatkowo generowanie dla półproduktu zlecenia).
 • Automatyzacja generowania numeru serii i daty ważności.
 • Generowanie zamówień na brakujące surowce.
 • Generator kartotek produktów wraz z definicją wariantu produkcji w/g indywidualnie definiowanych parametrów.

 

Zarządzanie produkcją

Moduł do obsługi procesów związanych z zarządzaniem produkcją.

Główne cechy modułu:

 • Obsługa tzw. produkcji od tyłu (najpierw przyjecie produktu a następnie ewidencja zużytych surowców, odpadów z produkcji).
 • Zatwierdzanie poszczególnych etapów zlecenia.
 • Przypisywanie urządzeń i personelu do zleceń.
 • Przyjmowanie i ewidencjonowanie odpadów z produkcji.
 • Obsługa przyjęć pochodnych produktów.
 • Harmonogramowanie prac.
 • Dynamicznej korekty składników -> dla RW.
 • Zmiany ilość dla RW ,prezentacji ilości pozostało.
 • Obsługa wielu dokumentów RW dla jednego zlecenia.
 • Dynamicznej korekta PW (ile produktu i jaki na PW).
 • Możliwość wystawienia kilku PW dla jednego zlecenia (partie produkcyjne, odpady z produkcji).
 • Obsługa zleceń od tyłu(najpierw przyjęcie gotowego produktu a następnie szacowanie wykorzystanych surowców).

 

Menadżer produkcji – menadżer realizacji zleceń

Moduł obsługujący konfiguracje systemu oraz definicje kartotek systemowych.

Główne cechy modułu:

 • Rozbudowana konfiguracja systemu,
 • Definicje technologi,
 • Obsługa technologi w zakresie podziału na etapy , zależności pracy na etapach, dostępność zasobów,
 • Zarządzanie dostępnością zasobów (urządzenia, personel),
 • Zarządzanie parkiem maszynowym, planowanie przeglądów technicznych i rejestr zdarzeń serwisowych,

 

Elementy modułu:

 • 1. Gniazda produkcyjne
  Znajdujący się w zakładzie produkcyjnym sprzęt wykorzystywany w procesie produkcji powinien być zorganizowany tak, by produkowany towar przemieszczał się sprawnie i płynnie z jednego etapu do drugiego. Jest to możliwe, gdy urządzenia są pogrupowane w gniazda produkcyjne ułatwiające logiczny postęp w wytwarzaniu towarów – od surowców na jednym końcu do gotowego produktu na drugim. Podobnie w procesie biurowym – gniazda produkcyjne mogą ułatwić współpracę dzięki lepszemu przepływowi komunikacji i bardziej efektywnemu wykorzystaniu udostępnionych zasobów.
 • 2. Zarządzanie personelem
  W okresie gdzie koszty pracownicze są jednym z głównych koszów, oraz brakiem możliwości utrzymywania nadmiarowości etatów, sprawne zarządzanie personelem staje się kluczowym elementem w planowaniu i utrzymywaniu zdolności produkcyjnych firmy. Każdy kierownik produkcji chce wiedzieć o planowanych urlopach i nieobecnościach pracowników oraz możliwościach przypisanie poszczególnych osób (pod względem kwalifikacji) do delegowanych zadań.
 • 3. Technologie produkcji
  Zdecydowanie najważniejszym elementem procesu produkcyjnego jest proces technologiczny, czyli zorganizowany i uporządkowany zbiór czynności, mający na celu zmianę właściwości przedmiotów pracy. Można podsumować to zagadnienie, jako celowo przeprowadzane czynności, które mają doprowadzić do powstania pożądanego produktu. Wszystko zaczyna się od zestawu surowców, które przechodzą celową przemianę, skutkującą powstaniem końcowego produktu.
 • 4. Urządzenia
  Dla każdego przedsiębiorstwa produkcyjnego źródłem, które generuje koszty możliwe do uniknięcia są awarie i czas przestoju maszyn, urządzeń oraz instalacji. To właśnie ich niezawodność wpływa bezpośrednio na produktywność firmy. Im częściej zdarzają się awarie i przestoje, powstaje tym mniejsza liczba wyrobów gotowych przekładająca się na wynik finansowy organizacji. Dlatego też priorytetowym działaniem organizacji powinno być utrzymanie ruchu maszyn, gdyż tylko niezawodna infrastruktura oraz profesjonalne służby odpowiedzialne za usuwanie ewentualnych awarii umożliwiają uniknięcie dodatkowych obciążeń finansowych. Poziom dopasowania maszyn, urządzeń oraz
  instalacji do wytwarzanych produktów i usług silnie wiąże się z wysokością kosztów jednostkowych produktów. Cykle realizacji zamówień zależą od wskaźników produktywności, wydajności oraz tzw. wąskich gardeł. Wśród nowoczesnych strategii zarządzania parkiem maszynowym wyróżniamy dwie koncepcje: utrzymania ukierunkowanego na niezawodność oraz produktywnego utrzymania maszyn (TPM – Total Productive Maintenance), zarządzanie to jest procesem pozwalającym na określenie wymagań serwisowych urządzeń technicznych. Procedura metody utrzymania ukierunkowanego na niezawodność daje możliwość wyboru odpowiedniej strategii naprawy poszczególnych części i podzespołów oraz określenie konkretnych technik efektywnej realizacji danej strategii (działania opierają się na czynnikach środowiskowych, eksploatacyjnych i ekonomicznych.
  Zatem produktywne utrzymanie maszyn ma za zadanie redukcję kosztów wynikających z postojów w wyniku nieprzewidzianych usterek, redukcję całościowego kosztu inwestycji, redukcję jednostkowego kosztu produktu poprzez lepsze wykorzystanie maszyn, poprawienie stabilności procesu produkcyjnego.
 • 5. Ustawienia systemowe
  Parametryzacja systemu w zakresie ustawień takich jak godziny pracy, dni wolne, zmianowość w firmie, obsługa sposobu produkcji.

 

Kiosk produkcyjny – POS Rejestracja etapów produkcji

 • Moduł obsługujący ekran dotykowy pracujący w trybie bankomatowym (brak kontrolek ekranowych okna Windows) Pracownik po zalogowaniu się za pomocą identyfikatora lub kodu pin ma możliwość rozpoczynania, kończenia poszczególnych etapów (zdefiniowanych dla danego zlecenia produkcyjnego na podstawie przypisanej technologii) dla zleceń w obrębie etapów do których pracownik jest przypisany oraz zgłaszani predefiniowanych komunikatów (błędy w trakcie produkcji, informacje o przebiegu procesu produkcyjnego). Możliwość opracowywania indywidualnych ekranów dostosowanych do specyfiki konkretnej firmy.

 

Korzyści z wdrożenia:

 • Zaawansowane modelowanie procesów produkcyjnych.
 • Kontrola nad poszczególnymi etapami produkcji.
 • Kontrola dostępności surowców i półproduktów.
 • Kontrola pracowników produkcyjnych.
 • Odwzorowanie w systemie WAPRO faktycznych etapów produkcji.

 

Wymagania:

 • NET Framework 4.61
 • WAPRO MAG Prestiż Plus od wersji 8.5
 • Windows 10
 • MS SQL w wariancie Expres 2017 (sugerowany wariant – min.standard)

 

PRODUKCJA WAPRO – wariant Abonament miesięczny Zakup jednorazowy
PRODUKCJA WAPRO STANDARD
 • Umowa na min. 12 miesięcy.
 • Aktualizacja roczna modułu w cenie.
 • Wymagana analiza przedwdrożeniowa4.
 • Koszt wdrożenia min 20 godzin wdrożeniowych.
 • Gwarancja utrzymania ceny w trakcie trwania umowy
  (24,36 miesięcy)3.
 • Abonament od 700 zł/miesiąc1
 • Umowa: brak.
 • Wymagana analiza przedwdrożeniowa4.
 • Koszt wdrożenia min 20 godzin wdrożeniowych.
 • Aktualizacja roczna WAPRO – koszt 20% aktualnej ceny.
 • Cena od 12 000 zł1
PRODUKCJA WAPRO PLUS
 • Umowa na min. 24 miesiące.
 • Wymagana analiza przedwdrożeniowa4.
 • Aktualizacja modułu w cenie.
 • Koszt wdrożenia w cenie.
 • Gwarancja utrzymania ceny w trakcie trwania umowy
  (24,36 miesięcy)3.
 • Abonament od 2000 zł/miesiąc1
 • Umowa: brak.
 • Wymagana analiza przedwdrożeniowa4.
 • Koszt wdrożenia w cenie.
 • Aktualizacja roczna modułu – koszt 20% aktualnej ceny.
 • Cena od 30 000 zł1
PRODUKCJA WAPRO MAX
 • Umowa na min. 36 miesiąc.
 • Wymagana analiza przedwdrożeniowa4.
 • Aktualizacja modułu w cenie (nowe funkcjonalności wersji plus).
 • Koszt wdrożenia w cenie.
 • Gwarancja utrzymania ceny w trakcie trwania umowy
  (24,36 miesięcy)3.
 • Abonament od 3000 zł/miesiąc1
 • Umowa: (opcjonalna).
 • Wymagana analiza przedwdrożeniowa4.
 • Koszt wdrożenia w cenie.
 • Aktualizacja modułu – koszt 20% ceny.
 • Cena ustalana indywidualnie w zależności od wyników analizy przedwdrożeniowej.

1 Podana cena jest ceną netto i jest uzależniona jest od wyniku analizy przedwdrożeniowej.
2 Dotyczy zakupu aktualizacji regularnych (coroczna).
3 Gwarancja ceny dla okresu na jaki została zawarta umowa.
4 Koszt opracowania analizy przedwdrożeniowej wynosi od 3 tyś zł. Wycena każdorazowo jest ustalana indywidualnie w zależności od zakresu analizy i wybranej metodologii realizacji.

ZAPYTAJ O SZCZEGÓŁY

Informatyczna Obsługa
(c) 2022, Informatyczna Obsługa
Facebook
X

INFORMACJA DOTYCZĄCA PLIKÓW COOKIES

Strona korzysta z plików cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Zaktualizowaliśmy ważne informację o przetwarzaniu danych. Korzystanie ze strony oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, niektóre mogą być już zapisane w przeglądarce. Więcej informacji można znaleźć w polityce prywatności.