Informatyczna Obsługa

Computer equipment

Comprehensive IT Equipment for Your Company!

We provide comprehensive and proven IT solutions. Our hardware is always tailored to your needs and comes with a warranty. Tell us your requirements and we’ll take care of the rest. The equipment will arrive ready to use.

 

Why choose to
buy from us?

1. Prices

We can offer competitive prices

2. Tests

All products are tested before delivery

3. Software

We guarantee the legality of the software

4. Convenience

We can configure, deliver and set up the ordered equipment at your workplace

5. Equipment

We offer equipment from top global manufacturers: DELL, LENOVO, HP

6. Support

We provide comprehensive IT support services

7. Team

We have a broad team of technicians

8. Service

We offer remote and post-warranty service

Accept all
Privacy Policy

Privacy Policy

On this website, we use cookies and similar technologies to proces information about end devices and personal data. Processing is aimed at integrating content, external services, and elements from third parties, statistical/measurement analysis, personalized advertising, and social media integration. Depending on the function, data is transferred to third parties and processed by them. This consent is voluntary, not required to use our website, and can be withdrawn at any time using the icon in the bottom left corner.

Polityka prywatności

Na tej stronie używamy plików cookie i porównywalnych funkcji do przetwarzania informacji o urządzeniach końcowych i danych osobowych. Przetwarzanie ma na celu integracji treści, usług zewnętrznych i elementów podmiotów trzecich, analizie statystycznej/pomiarowej, spersonalizowanej reklamie oraz integracji mediów społecznościowych. W zależności od funkcji dane są przekazywane podmiotom trzecim i przez nie przetwarzane. Zgoda ta jest dobrowolna, nie jest wymagana do korzystania z naszej strony internetowej i można ją w każdej chwili odwołać za pomocą ikony w lewym dolnym rogu.