Informatyczna Obsługa

Computer Network
Measurements

Check your computer network with us!

We perform measurements and certification of UTP/FTP cat. 5, 5e, 6, 6a computer networks.

Contact us

Measurement device

FLUKE Networks DSX-600
(valid device calibration)

Measurement and certification of a segment with a report
for up to 10 points and a travel radius of up to 50 km

from 900 PLN

Measurement of a segment with a report

Individually

(for each additional point above 10)

Identification of damage within a segment

150 PLN / work hour

Including a waiting time charge for fault repair

Cost of travel exceeding 50 km from the company's headquarters

Individually

Interpretation of measurement results

from 500 PLN

Available tests

 • connectivity map
 • characteristic impedance (wave)
 • segment length
 • DC loop resistance
 • propagation delay
 • delay differences between individual pairs
 • attenuation
 • reflection attenuation (return loss) from both ends
 • NEXT, PSNEXT, ELFEXT, PSELFEXT - bidirectional
 • changes in NEXT with segment length
 • ACR, PSACR - bidirectional
Accept all
Privacy Policy

Privacy Policy

On this website, we use cookies and similar technologies to proces information about end devices and personal data. Processing is aimed at integrating content, external services, and elements from third parties, statistical/measurement analysis, personalized advertising, and social media integration. Depending on the function, data is transferred to third parties and processed by them. This consent is voluntary, not required to use our website, and can be withdrawn at any time using the icon in the bottom left corner.

Polityka prywatności

Na tej stronie używamy plików cookie i porównywalnych funkcji do przetwarzania informacji o urządzeniach końcowych i danych osobowych. Przetwarzanie ma na celu integracji treści, usług zewnętrznych i elementów podmiotów trzecich, analizie statystycznej/pomiarowej, spersonalizowanej reklamie oraz integracji mediów społecznościowych. W zależności od funkcji dane są przekazywane podmiotom trzecim i przez nie przetwarzane. Zgoda ta jest dobrowolna, nie jest wymagana do korzystania z naszej strony internetowej i można ją w każdej chwili odwołać za pomocą ikony w lewym dolnym rogu.