Informatyczna Obsługa

IT Equipment leasing

Gain access to the technology you need!

Contact us

IT Equipment Leasing

How does it work?

1.

Offer

We prepare a leasing offer and calculation

2.

Application

You fill out a leasing application

3.

Agreement

Upon approval, you sign a leasing agreement

4.

Realization

We fullfil the order

5.

Pickup

You receive your equipment

6.

Payment

Financing from 24 to 48 months, covering up to 100% of the investment

Calculate your leasing

See how quickly you can get online leasing.

Check it out!

What can we lease?

  • computer equipment
    (computers, laptops, servers, monitors etc.)
  • software
  • CCTV surveillance
  • printers, copiers, plotters
  • network devices
  • other IT equipment
Accept all
Privacy Policy

Privacy Policy

On this website, we use cookies and similar technologies to proces information about end devices and personal data. Processing is aimed at integrating content, external services, and elements from third parties, statistical/measurement analysis, personalized advertising, and social media integration. Depending on the function, data is transferred to third parties and processed by them. This consent is voluntary, not required to use our website, and can be withdrawn at any time using the icon in the bottom left corner.

Polityka prywatności

Na tej stronie używamy plików cookie i porównywalnych funkcji do przetwarzania informacji o urządzeniach końcowych i danych osobowych. Przetwarzanie ma na celu integracji treści, usług zewnętrznych i elementów podmiotów trzecich, analizie statystycznej/pomiarowej, spersonalizowanej reklamie oraz integracji mediów społecznościowych. W zależności od funkcji dane są przekazywane podmiotom trzecim i przez nie przetwarzane. Zgoda ta jest dobrowolna, nie jest wymagana do korzystania z naszej strony internetowej i można ją w każdej chwili odwołać za pomocą ikony w lewym dolnym rogu.