Informatyczna Obsługa

Hosting

We know how your hosting should work!

The hallmark of good hosting service should be quality, not just the price. A conscious enterpreneur should know where they store and proces their company’s data.

Therefore, it is advisable to use the services of reputable hosting companies with data centers at the highest global level. We offer hosting along with a range of additional services such as administrator support and data backup.

Hosting

How does our hosting work?

high performance

and stability

data security

unlimited domain

and email services

the possibility to install

ready-made scripts

such as WordPress and SOTE

unlimited data transfer

dedicated technical

support

automatic backup

SSL certificates

encryption

email access through

web panel

Accept all
Privacy Policy

Privacy Policy

On this website, we use cookies and similar technologies to proces information about end devices and personal data. Processing is aimed at integrating content, external services, and elements from third parties, statistical/measurement analysis, personalized advertising, and social media integration. Depending on the function, data is transferred to third parties and processed by them. This consent is voluntary, not required to use our website, and can be withdrawn at any time using the icon in the bottom left corner.

Polityka prywatności

Na tej stronie używamy plików cookie i porównywalnych funkcji do przetwarzania informacji o urządzeniach końcowych i danych osobowych. Przetwarzanie ma na celu integracji treści, usług zewnętrznych i elementów podmiotów trzecich, analizie statystycznej/pomiarowej, spersonalizowanej reklamie oraz integracji mediów społecznościowych. W zależności od funkcji dane są przekazywane podmiotom trzecim i przez nie przetwarzane. Zgoda ta jest dobrowolna, nie jest wymagana do korzystania z naszej strony internetowej i można ją w każdej chwili odwołać za pomocą ikony w lewym dolnym rogu.