Informatyczna Obsługa

Price list

We will prepare an offer tailored to your needs!

We are happy to answer any questions and schedule a meeting at a convenient time for you.

See the price list

IT Service - Permanent contract

from 369 PLN / month

Price depends on the amount of computer equipment and solutions applied

IT services for customers without a contract

180 PLN / work hour

Web design and online store development

Individually

Price determined individually based on the project size

Web hosting and email services

from 99 PLN / month

Domain registration and maintenance

from 150 PLN / year

SSL Certificates for domains

299 PLN / year

Installation and configuration fee

Domain transfers

Individually

Cloud data backup

from 69 PLN / month

Price depends on the amount of data to be backed up

Computer network measurements

Individually

Price depends on the number of points

Data diagnosis and recovery

from 999 PLN

Price depends on the amount of computer equipment and solutions applied

Active Directory implementation (Windows domain)

from 1000 PLN

Configuration and migration of IT environment to domain-based work

Individually

Price determined individually after IT environment audit

Remote work implementation using VPN

from 499 PLN

Price determined individually based on the client’s infrastructure size

Server leasing

from 899 PLN / month

Price determined individually based on server specifications

Server co-location

from 299 PLN

Price depends on the server size

Server administration

from 299 PLN

Price determined individually after server audit

IT Audits

from 999 PLN

Price depends on the infrastructure size

IT Security Training

from 1599 PLN

Price independent of the number of participants

WAPRO ERP system implementations

Individually

Courtesy computer rent

from 49 PLN / day

Price depends on specifications

The prices provided are net prices for services carried out on working days between 9:00 AM and 5:00 PM.

  • We undertake on-site visits for a minimum of 2 working hours.
  • For long distances there may be a travel fee.
Component 98 – 1
Accept all
Privacy Policy

Privacy Policy

On this website, we use cookies and similar technologies to proces information about end devices and personal data. Processing is aimed at integrating content, external services, and elements from third parties, statistical/measurement analysis, personalized advertising, and social media integration. Depending on the function, data is transferred to third parties and processed by them. This consent is voluntary, not required to use our website, and can be withdrawn at any time using the icon in the bottom left corner.

Polityka prywatności

Na tej stronie używamy plików cookie i porównywalnych funkcji do przetwarzania informacji o urządzeniach końcowych i danych osobowych. Przetwarzanie ma na celu integracji treści, usług zewnętrznych i elementów podmiotów trzecich, analizie statystycznej/pomiarowej, spersonalizowanej reklamie oraz integracji mediów społecznościowych. W zależności od funkcji dane są przekazywane podmiotom trzecim i przez nie przetwarzane. Zgoda ta jest dobrowolna, nie jest wymagana do korzystania z naszej strony internetowej i można ją w każdej chwili odwołać za pomocą ikony w lewym dolnym rogu.