Informatyczna Obsługa

Computer Networks

Build your computer network with us!

We specialize in designing, building and administering computer networks of all categories.

Contact us

Computer Networks

What affects the construction
costs of the network?

The number of points and network category

Distance between points

Technology for laying cable routes and the scope of construction work

The costs of equipment and additional IT accessories

Option for network measurements and certification

Why choose us?

Free quote

We handle projects comprehensively

We certify completed installations

We provide a warranty for the work done for up to 15 years

We have a broad team of experienced technicians

Accept all
Privacy Policy

Privacy Policy

On this website, we use cookies and similar technologies to proces information about end devices and personal data. Processing is aimed at integrating content, external services, and elements from third parties, statistical/measurement analysis, personalized advertising, and social media integration. Depending on the function, data is transferred to third parties and processed by them. This consent is voluntary, not required to use our website, and can be withdrawn at any time using the icon in the bottom left corner.

Polityka prywatności

Na tej stronie używamy plików cookie i porównywalnych funkcji do przetwarzania informacji o urządzeniach końcowych i danych osobowych. Przetwarzanie ma na celu integracji treści, usług zewnętrznych i elementów podmiotów trzecich, analizie statystycznej/pomiarowej, spersonalizowanej reklamie oraz integracji mediów społecznościowych. W zależności od funkcji dane są przekazywane podmiotom trzecim i przez nie przetwarzane. Zgoda ta jest dobrowolna, nie jest wymagana do korzystania z naszej strony internetowej i można ją w każdej chwili odwołać za pomocą ikony w lewym dolnym rogu.