Informatyczna Obsługa

Server leasing, administration and co-location

Enjoy the best resources!

Contact us

Server leasing, administration and co-location

We specialize in sales and implementations

of servers based on Windows Server.

Lease virtual servers

at a fixed monthly rate.

We can remotly

monitor your infrastructure.

We prioritize security and regular system updates.

You can be sure

you are purchasing

legal licenses.

Each of our servers comes with a warranty that you can extend later.

You can co-locate hardware in our

data center.

We are a registered partner of the DELL brand.

Our technicians will install your server anywhere in Europe.

Accept all
Privacy Policy

Privacy Policy

On this website, we use cookies and similar technologies to proces information about end devices and personal data. Processing is aimed at integrating content, external services, and elements from third parties, statistical/measurement analysis, personalized advertising, and social media integration. Depending on the function, data is transferred to third parties and processed by them. This consent is voluntary, not required to use our website, and can be withdrawn at any time using the icon in the bottom left corner.

Polityka prywatności

Na tej stronie używamy plików cookie i porównywalnych funkcji do przetwarzania informacji o urządzeniach końcowych i danych osobowych. Przetwarzanie ma na celu integracji treści, usług zewnętrznych i elementów podmiotów trzecich, analizie statystycznej/pomiarowej, spersonalizowanej reklamie oraz integracji mediów społecznościowych. W zależności od funkcji dane są przekazywane podmiotom trzecim i przez nie przetwarzane. Zgoda ta jest dobrowolna, nie jest wymagana do korzystania z naszej strony internetowej i można ją w każdej chwili odwołać za pomocą ikony w lewym dolnym rogu.