Informatyczna Obsługa

Contact

 

Please contact us by phone Write to us

Write to us

Informatyczna Obsluga
Piastowska 70 Street

80-363 Gdansk POLAND
biuro@io.gda.pl

Invoice details
Informatyczna Obsluga
Michal Baranski
Piastowska 70 Street
80-363 Gdansk POLAND

VAT Tax no.: PL5842560073
REGON no.: 220809033

Office working hours
Mon-Fri: 9:00 AM-5:00 PM

Follow us on:

  Fill out the following form or write to us
  at handlowy@io.gda.pl
  Akceptuję

  I consent to my personal data being processed in accordance with the privacy policy.

  Accept all
  Privacy Policy

  Privacy Policy

  On this website, we use cookies and similar technologies to proces information about end devices and personal data. Processing is aimed at integrating content, external services, and elements from third parties, statistical/measurement analysis, personalized advertising, and social media integration. Depending on the function, data is transferred to third parties and processed by them. This consent is voluntary, not required to use our website, and can be withdrawn at any time using the icon in the bottom left corner.

  Polityka prywatności

  Na tej stronie używamy plików cookie i porównywalnych funkcji do przetwarzania informacji o urządzeniach końcowych i danych osobowych. Przetwarzanie ma na celu integracji treści, usług zewnętrznych i elementów podmiotów trzecich, analizie statystycznej/pomiarowej, spersonalizowanej reklamie oraz integracji mediów społecznościowych. W zależności od funkcji dane są przekazywane podmiotom trzecim i przez nie przetwarzane. Zgoda ta jest dobrowolna, nie jest wymagana do korzystania z naszej strony internetowej i można ją w każdej chwili odwołać za pomocą ikony w lewym dolnym rogu.