Informatyczna Obsługa

Remote work
with VPN

Remote work has never been so easy!

If you need your employees to use computers from home or any other location outside your office, set up secure remote access. 

 

Contact us

Remote work with VPN

VPN

If you want to create a VPN (Virtual Private Network), which is a tunnel through which your employees can connect to you via the internet from anywhere in the world. Remote work will be possible from any location.

Tunneling

If you have multiple branches located far apart and you want to connect them as if they were in one place.

Accept all
Privacy Policy

Privacy Policy

On this website, we use cookies and similar technologies to proces information about end devices and personal data. Processing is aimed at integrating content, external services, and elements from third parties, statistical/measurement analysis, personalized advertising, and social media integration. Depending on the function, data is transferred to third parties and processed by them. This consent is voluntary, not required to use our website, and can be withdrawn at any time using the icon in the bottom left corner.

Polityka prywatności

Na tej stronie używamy plików cookie i porównywalnych funkcji do przetwarzania informacji o urządzeniach końcowych i danych osobowych. Przetwarzanie ma na celu integracji treści, usług zewnętrznych i elementów podmiotów trzecich, analizie statystycznej/pomiarowej, spersonalizowanej reklamie oraz integracji mediów społecznościowych. W zależności od funkcji dane są przekazywane podmiotom trzecim i przez nie przetwarzane. Zgoda ta jest dobrowolna, nie jest wymagana do korzystania z naszej strony internetowej i można ją w każdej chwili odwołać za pomocą ikony w lewym dolnym rogu.