Informatyczna Obsługa

Wireless Networks

Get rid of cables!

We specialize in designing, building and administering wireless networks for businesses.

 

Contact us

Wireless Networks

What affects the construction
costs of the network?

The number of

access points

Transmitter

frequency

The devices used and the chosen brand
( TP-Link/ Ubiquity /Mikrotik /
CISCO)

The scope of construction work

The use of a controller for system management

The costs of equipment and additional IT accessories

Why choose us?

Free quote

We handle projects comprehensively

We certify completed installations

We provide a warranty for the work done and the proper functioning of the entire system

We have a broad team of experienced technicians

We can manage the infrastructure remotely

Accept all
Privacy Policy

Privacy Policy

On this website, we use cookies and similar technologies to proces information about end devices and personal data. Processing is aimed at integrating content, external services, and elements from third parties, statistical/measurement analysis, personalized advertising, and social media integration. Depending on the function, data is transferred to third parties and processed by them. This consent is voluntary, not required to use our website, and can be withdrawn at any time using the icon in the bottom left corner.

Polityka prywatności

Na tej stronie używamy plików cookie i porównywalnych funkcji do przetwarzania informacji o urządzeniach końcowych i danych osobowych. Przetwarzanie ma na celu integracji treści, usług zewnętrznych i elementów podmiotów trzecich, analizie statystycznej/pomiarowej, spersonalizowanej reklamie oraz integracji mediów społecznościowych. W zależności od funkcji dane są przekazywane podmiotom trzecim i przez nie przetwarzane. Zgoda ta jest dobrowolna, nie jest wymagana do korzystania z naszej strony internetowej i można ją w każdej chwili odwołać za pomocą ikony w lewym dolnym rogu.