Informatyczna Obsługa

O nas

Kim jesteśmy?

Jesteśmy zespołem profesjonalistów zajmujących się obsługą informatyczną firm od 2009 roku.

W ramach stałej opieki nadzorujemy istniejącą infrastrukturę informatyczną oraz wdrażamy nowe rozwiązania. Oferujemy zwiększenie wydajności funkcjonującego w firmie systemu informatycznego oraz wzrost bezpieczeństwa przetwarzanych i gromadzonych tam danych. Nasze bogate doświadczenie i zaangażowany zespół gwarantują profesjonalne i szybkie rozwiązanie problemów.

Group 640

Misja i wizja

Naszym ideałem jest przejęcie pełnej odpowiedzialności
za powierzone rozwiązania informatyczne w taki sposób
aby nasi Partnerzy czuli, iż powierzają serce swojego
przedsiębiorstwa w ręce zaufanych i wysoko
wykwalifikowanych specjalistów, na których mogą liczyć
w każdej sytuacji.

Twoje nowe IT

IT Manager

“Dbam i planuję ciągłość procesów IT w Twoim przedsiębiorstwie”.

Administrator

„Zarządzam Twoją infrastrukturą serwerową i sieciową”.

Lider/Kierownik Zespołu IT

„Dbam o Twoje zadowolenie na każdym etapie współpracy”.

Zespół Helpdesk

„Zdalnie rozwiążemy Twoje bieżące zgłoszenia”.

Specjaliści ds. IT

„Zadbamy o infrastrukturę IT w Twojej siedzibie”.

Specjalista ds. sprzedaży IT

„Dostarczę rozwiązania na miarę Twoich potrzeb”.

Akceptuje wszystkie
Polityka prywatności

Privacy Policy

On this website, we use cookies and similar technologies to proces information about end devices and personal data. Processing is aimed at integrating content, external services, and elements from third parties, statistical/measurement analysis, personalized advertising, and social media integration. Depending on the function, data is transferred to third parties and processed by them. This consent is voluntary, not required to use our website, and can be withdrawn at any time using the icon in the bottom left corner.

Polityka prywatności

Na tej stronie używamy plików cookie i porównywalnych funkcji do przetwarzania informacji o urządzeniach końcowych i danych osobowych. Przetwarzanie ma na celu integracji treści, usług zewnętrznych i elementów podmiotów trzecich, analizie statystycznej/pomiarowej, spersonalizowanej reklamie oraz integracji mediów społecznościowych. W zależności od funkcji dane są przekazywane podmiotom trzecim i przez nie przetwarzane. Zgoda ta jest dobrowolna, nie jest wymagana do korzystania z naszej strony internetowej i można ją w każdej chwili odwołać za pomocą ikony w lewym dolnym rogu.