Informatyczna Obsługa

Outsourcing IT

Korzystaj z najlepszych zasobów!

Słowo „Outsourcing” jest angielskim skrótem od outside-resource-using, oznaczającym korzystanie z zasobów zewnętrznych.

To nowoczesna strategia zarządzania, polegająca na oddaniu innemu przedsiębiorstwu zadań niezwiązanych z podstawową działalnością firmy, dzięki czemu może ona skupić swoje zasoby na kluczowych obszarach działania.

Skontaktuj się z nami

Outsourcing IT

Outsourcing w IT

konserwacje
i naprawy sprzętu

administracja
urządzeniami IT

rozwój aplikacji,
tworzenie stron
internetowych

przetwarzanie
i bezpieczeństwo
danych (chmury)

wdrożenia rozwiązań
informatycznych,
systemów ERP

hosting,
kolokacja serwerów

Korzyści z outsourcingu IT

redukcja kosztów
operacyjnych

uzyskanie dostępu do
wiedzy i zasobów, które
nie są dostępne dla
organizacji

przyspieszenie
pojawienia się korzyści
wynikających z
przeprowadzonej zmiany

uporanie się z obszarem
trudnym do wykonania
lub niemożliwym do
kontrolowania

analiza i zmniejszenie
ryzyka zatrzymania pracy
operacyjnej
przedsiębiorstwa

zwolnienie własnych
zasobów do innych celów

Jeśli jest coś, czego nie potrafimy zrobić wydajniej, taniej i lepiej niż konkurenci, nie ma sensu, żebyśmy to robili i powinniśmy zatrudnić do wykonania tej pracy kogoś, kto zrobi to lepiej niż my.

Henry Ford, 1923r.

Akceptuje wszystkie
Polityka prywatności

Privacy Policy

On this website, we use cookies and similar technologies to proces information about end devices and personal data. Processing is aimed at integrating content, external services, and elements from third parties, statistical/measurement analysis, personalized advertising, and social media integration. Depending on the function, data is transferred to third parties and processed by them. This consent is voluntary, not required to use our website, and can be withdrawn at any time using the icon in the bottom left corner.

Polityka prywatności

Na tej stronie używamy plików cookie i porównywalnych funkcji do przetwarzania informacji o urządzeniach końcowych i danych osobowych. Przetwarzanie ma na celu integracji treści, usług zewnętrznych i elementów podmiotów trzecich, analizie statystycznej/pomiarowej, spersonalizowanej reklamie oraz integracji mediów społecznościowych. W zależności od funkcji dane są przekazywane podmiotom trzecim i przez nie przetwarzane. Zgoda ta jest dobrowolna, nie jest wymagana do korzystania z naszej strony internetowej i można ją w każdej chwili odwołać za pomocą ikony w lewym dolnym rogu.