Informatyczna Obsługa

Obsługa Informatyczna

Jesteśmy Twoim IT!

Zaufaj specjalistom z doświadczeniem, którzy świadczą usługi informatyczne na najwyższym poziomie.

Skontaktuj się z nami

Formy współpracy

stała umowa serwisowa
z gwarantowanym
czasem reakcji (SLA)

doraźna pomoc,
w przypadku wystąpienia
nagłej awarii

jednorazowy projekt,
wdrożenie

Rodzaje współpracy

obsługa informatyczna wraz ze zdalnym wsparciem zespołu Helpdesk

informatyczna ze wsparciem zespołu Helpdesk oraz wsparciem Managera IT

kompleksowe zarządzanie obszarem IT

Od czego zależy wysokość
miesięcznej umowy?

1.

liczby komputerów
i serwerów

2.

czasu reakcji na awarię

3.

złożoności infrastruktury teleinformatycznej,
używanego oprogramowania

4.

dodatkowych usług
z oferty jak
np. chmurowy backup danych, hosting

5.

ilości ustalonych godzin wsparcia

6.

odległości i czasu dojazdu w przypadku z góry ustalonych wizyt w danym miesiącu

Akceptuje wszystkie
Polityka prywatności

Privacy Policy

On this website, we use cookies and similar technologies to proces information about end devices and personal data. Processing is aimed at integrating content, external services, and elements from third parties, statistical/measurement analysis, personalized advertising, and social media integration. Depending on the function, data is transferred to third parties and processed by them. This consent is voluntary, not required to use our website, and can be withdrawn at any time using the icon in the bottom left corner.

Polityka prywatności

Na tej stronie używamy plików cookie i porównywalnych funkcji do przetwarzania informacji o urządzeniach końcowych i danych osobowych. Przetwarzanie ma na celu integracji treści, usług zewnętrznych i elementów podmiotów trzecich, analizie statystycznej/pomiarowej, spersonalizowanej reklamie oraz integracji mediów społecznościowych. W zależności od funkcji dane są przekazywane podmiotom trzecim i przez nie przetwarzane. Zgoda ta jest dobrowolna, nie jest wymagana do korzystania z naszej strony internetowej i można ją w każdej chwili odwołać za pomocą ikony w lewym dolnym rogu.