Informatyczna Obsługa

Chmurowy backup
danych

Twoje dane są bezpieczne w naszej chmurze!

Zabezpieczenie twoich danych to dla nas priorytet. W ramach pakietu usług dodatkowych oferujemy usługę automatycznego backupu chmurowego stworzoną w oparciu o dedykowaną do tego celu aplikację firmy Xopero.

Chmurowy backup danych
Component 99 – 1

Bezpieczeństwo
najważniejsze

Przed wysłaniem do chmury dane są szyfrowane, co
gwarantuje ich bezpieczeństwo. Oznacza to, że stosowany
klucz nie jest dostępny dla osób postronnych, nawet dla
administratorów systemu.

 

Dlaczego warto wdrożyć
chmurową kopię zapasową?

Często bywa ostatnią linią oporu po zainfekowaniu całej infrastruktury oprogramowaniem typy ransomware (szyfrującym dyski).

W przypadku ataku hakerskiego mamy kopię istotnych elementów infrastruktury poza organizacją.

Chroni przed fizyczną utratą danych na skutek pożaru, kradzieży czy zalania.

Dane w liczbach

93%

93% firm, które nie wykonuje kopii zapasowej znika z rynku w przeciągu roku od wystąpienia incydentu, związanego z utratą dostępu do swoich danych.

96%

96% przedsiębiorstw, które wdrożyły rozwiązania backupowe przetrwało kryzysowy moment, zwłaszcza gdy doszło do zaszyfrowania dysków twardych.

Akceptuje wszystkie
Polityka prywatności

Privacy Policy

On this website, we use cookies and similar technologies to proces information about end devices and personal data. Processing is aimed at integrating content, external services, and elements from third parties, statistical/measurement analysis, personalized advertising, and social media integration. Depending on the function, data is transferred to third parties and processed by them. This consent is voluntary, not required to use our website, and can be withdrawn at any time using the icon in the bottom left corner.

Polityka prywatności

Na tej stronie używamy plików cookie i porównywalnych funkcji do przetwarzania informacji o urządzeniach końcowych i danych osobowych. Przetwarzanie ma na celu integracji treści, usług zewnętrznych i elementów podmiotów trzecich, analizie statystycznej/pomiarowej, spersonalizowanej reklamie oraz integracji mediów społecznościowych. W zależności od funkcji dane są przekazywane podmiotom trzecim i przez nie przetwarzane. Zgoda ta jest dobrowolna, nie jest wymagana do korzystania z naszej strony internetowej i można ją w każdej chwili odwołać za pomocą ikony w lewym dolnym rogu.