Informatyczna Obsługa

Sieci komputerowe

Zbuduj z nami Twoją sieć komputerową!

Zajmujemy się projektowaniem, budową i administracją sieci komputerowych wszystkich kategorii.

 

Skontaktuj się z nami

Sieci komputerowe

Co ma wpływ na koszty
budowy sieci?

liczba punktów,
kategoria sieci

odległości pomiędzy
punktami

technologia ułożenia
tras kablowych i zakres
robót budowlanych

koszty urządzeń
i dodatkowego
osprzętu IT

opcja pomiarów
i certyfikacji sieci

Dlaczego my?

bezpłatna wycena

realizujemy projekty
kompleksowo

certyfikujemy
wykonane instalacje

dajemy gwarancję
na wykonane prace
nawet do 15 lat

dysponujemy szerokim
zespołem doświadczonych
techników

Akceptuje wszystkie
Polityka prywatności

Privacy Policy

On this website, we use cookies and similar technologies to proces information about end devices and personal data. Processing is aimed at integrating content, external services, and elements from third parties, statistical/measurement analysis, personalized advertising, and social media integration. Depending on the function, data is transferred to third parties and processed by them. This consent is voluntary, not required to use our website, and can be withdrawn at any time using the icon in the bottom left corner.

Polityka prywatności

Na tej stronie używamy plików cookie i porównywalnych funkcji do przetwarzania informacji o urządzeniach końcowych i danych osobowych. Przetwarzanie ma na celu integracji treści, usług zewnętrznych i elementów podmiotów trzecich, analizie statystycznej/pomiarowej, spersonalizowanej reklamie oraz integracji mediów społecznościowych. W zależności od funkcji dane są przekazywane podmiotom trzecim i przez nie przetwarzane. Zgoda ta jest dobrowolna, nie jest wymagana do korzystania z naszej strony internetowej i można ją w każdej chwili odwołać za pomocą ikony w lewym dolnym rogu.