Informatyczna Obsługa

Praca zdalna
z użyciem VPN

Praca zdalna jeszcze nigdy nie była tak łatwa!

Jeśli potrzebujesz aby Twoi pracownicy korzystali
z komputerów z domu lub innego miejsca poza Twoją siedzibą. Skonfiguruj bezpiecznie zdalny dostęp.

 

Skontaktuj się z nami

Praca zdalna z użyciem VPN

Sieci VPN

Jeśli chcesz stworzyć wirtualną sieć prywatną (od ang. virtual private network), czyli tunel przez który Twoi pracownicy połączą się z Tobą przez Internet z dowolnego miejsca na świecie. Praca zdalna będzie możliwa z każdego miejsca.

Tunelowanie usług

Jeśli masz kilka oddziałów oddalonych od siebie i chcesz się je połączyć, tak jakby znajdowały się w jednym miejscu.

Akceptuje wszystkie
Polityka prywatności

Privacy Policy

On this website, we use cookies and similar technologies to proces information about end devices and personal data. Processing is aimed at integrating content, external services, and elements from third parties, statistical/measurement analysis, personalized advertising, and social media integration. Depending on the function, data is transferred to third parties and processed by them. This consent is voluntary, not required to use our website, and can be withdrawn at any time using the icon in the bottom left corner.

Polityka prywatności

Na tej stronie używamy plików cookie i porównywalnych funkcji do przetwarzania informacji o urządzeniach końcowych i danych osobowych. Przetwarzanie ma na celu integracji treści, usług zewnętrznych i elementów podmiotów trzecich, analizie statystycznej/pomiarowej, spersonalizowanej reklamie oraz integracji mediów społecznościowych. W zależności od funkcji dane są przekazywane podmiotom trzecim i przez nie przetwarzane. Zgoda ta jest dobrowolna, nie jest wymagana do korzystania z naszej strony internetowej i można ją w każdej chwili odwołać za pomocą ikony w lewym dolnym rogu.