Informatyczna Obsługa

Sieci bezprzewodowe

Uwolnij się od przewodów!

Zajmujemy projektowaniem, budową i administracją sieci bezprzewodowych dla biznesu.

 

Skontaktuj się z nami

Sieci bezprzewodowe

Co ma wpływ na koszty
budowy sieci?

liczba punktów
dostępowych

częstotliwość
nadajników

zastosowane urządzenia
I wybrana marka
( TP-Link/ Ubiquity /Mikrotik /
CISCO)

zakres robót
budowlanych

wykorzystanie
kontrolera do
zarządzania systemem

koszty urządzeń
i dodatkowego
osprzętu IT

Dlaczego my?

bezpłatna wycena

realizujemy projekty
kompleksowo

certyfikujemy
wykonane instalacje

dajemy gwarancję na
wykonane prace
i poprawność pracy
całego systemu

dysponujemy szerokim
zespołem doświadczonych
techników

jesteśmy w stanie
zarządzać infrastrukturą
na odległość

Akceptuje wszystkie
Polityka prywatności

Privacy Policy

On this website, we use cookies and similar technologies to proces information about end devices and personal data. Processing is aimed at integrating content, external services, and elements from third parties, statistical/measurement analysis, personalized advertising, and social media integration. Depending on the function, data is transferred to third parties and processed by them. This consent is voluntary, not required to use our website, and can be withdrawn at any time using the icon in the bottom left corner.

Polityka prywatności

Na tej stronie używamy plików cookie i porównywalnych funkcji do przetwarzania informacji o urządzeniach końcowych i danych osobowych. Przetwarzanie ma na celu integracji treści, usług zewnętrznych i elementów podmiotów trzecich, analizie statystycznej/pomiarowej, spersonalizowanej reklamie oraz integracji mediów społecznościowych. W zależności od funkcji dane są przekazywane podmiotom trzecim i przez nie przetwarzane. Zgoda ta jest dobrowolna, nie jest wymagana do korzystania z naszej strony internetowej i można ją w każdej chwili odwołać za pomocą ikony w lewym dolnym rogu.