Informatyczna Obsługa

Hosting

Wiemy jaki powinien być Twój hosting!

Wyznacznikiem dobrego hostingu powinna być jakość, a nie tylko sama cena. Świadomy przedsiębiorca powinien wiedzieć gdzie gromadzi i przetwarza dane swojej firmy.

Dlatego należy korzystać z usług sprawdzonych firm hostingowych, które maja centra danych na najwyższym światowym poziomie. Oferujemy hosting wraz z szeregiem usług dodatkowych takich jak opieka administratora czy backup danych.

Hosting

Jak działa nasz hosting?

wysoka wydajność,
stabilność

bezpieczeństwo danych

nielimitowana obsługa
domen i skrzynek
pocztowych

możliwość instalacji
gotowych skryptów
takich jak WordPress
i SOTE

brak limitów transferu
danych

dedykowane wsparcie
techniczne

automatyczne kopie
bezpieczeństwa

szyfrowanie
certyfikatami SSL

dostęp do poczty przez
panel www

Akceptuje wszystkie
Polityka prywatności

Privacy Policy

On this website, we use cookies and similar technologies to proces information about end devices and personal data. Processing is aimed at integrating content, external services, and elements from third parties, statistical/measurement analysis, personalized advertising, and social media integration. Depending on the function, data is transferred to third parties and processed by them. This consent is voluntary, not required to use our website, and can be withdrawn at any time using the icon in the bottom left corner.

Polityka prywatności

Na tej stronie używamy plików cookie i porównywalnych funkcji do przetwarzania informacji o urządzeniach końcowych i danych osobowych. Przetwarzanie ma na celu integracji treści, usług zewnętrznych i elementów podmiotów trzecich, analizie statystycznej/pomiarowej, spersonalizowanej reklamie oraz integracji mediów społecznościowych. W zależności od funkcji dane są przekazywane podmiotom trzecim i przez nie przetwarzane. Zgoda ta jest dobrowolna, nie jest wymagana do korzystania z naszej strony internetowej i można ją w każdej chwili odwołać za pomocą ikony w lewym dolnym rogu.