Informatyczna Obsługa

Leasing sprzętu IT

Uzyskaj dostęp do technologii jakich potrzebujesz!

Skontaktuj się z nami

Leasing sprzętu IT

Jak to działa?

1.

Oferta

przygotowujemy ofertę
i kalkulację leasingu

2.

Wniosek

wypełniasz wniosek leasingowy

3.

Umowa

po otrzymaniu zgody podpisujesz umowę leasingową

4.

Realizacja

realizujemy zamówienie

5.

Odbiór

odbierasz swój sprzęt

6.

Płatność

finansowanie od 24-48 miesięcy nawet do 100% inwestycji

Skalkuluj swój leasing

Zobacz, jak szybko weźmiesz leasing online.

Sprawdź!

Co możemy leasingować?

  • sprzęt komputerowy
    (komputery, notebooki, serwery, monitory itp.)
  • oprogramowanie
  • monitoring CCTV
  • drukarki, kopiarki, plotery
  • urządzenia sieciowe
  • inny sprzęt informatyczny
Akceptuje wszystkie
Polityka prywatności

Privacy Policy

On this website, we use cookies and similar technologies to proces information about end devices and personal data. Processing is aimed at integrating content, external services, and elements from third parties, statistical/measurement analysis, personalized advertising, and social media integration. Depending on the function, data is transferred to third parties and processed by them. This consent is voluntary, not required to use our website, and can be withdrawn at any time using the icon in the bottom left corner.

Polityka prywatności

Na tej stronie używamy plików cookie i porównywalnych funkcji do przetwarzania informacji o urządzeniach końcowych i danych osobowych. Przetwarzanie ma na celu integracji treści, usług zewnętrznych i elementów podmiotów trzecich, analizie statystycznej/pomiarowej, spersonalizowanej reklamie oraz integracji mediów społecznościowych. W zależności od funkcji dane są przekazywane podmiotom trzecim i przez nie przetwarzane. Zgoda ta jest dobrowolna, nie jest wymagana do korzystania z naszej strony internetowej i można ją w każdej chwili odwołać za pomocą ikony w lewym dolnym rogu.