Informatyczna Obsługa

Dzierżawa, administracja
i kolokacja serwerów

Korzystaj z najlepszych zasobów!

Skontaktuj się z nami

Dzierżawa, administracja i kolokacja serwerów

Specjalizujemy się w
sprzedaży i wdrożeniach
serwerów opartych o
Windows Serwer.

Dzierżawa serwerów
wirtualnych w stałej
miesięcznej kwocie.

Potrafimy nadzorować
Twoją infrastrukturę
zdalnie.

Dbamy o
bezpieczeństwo i
regularną aktualizację
systemów.

Masz pewność, że
kupujesz legalne
licencje.

Każdy nasz serwer ma
gwarancję, którą
możesz później
przedłużyć.

Sprzęt możesz
kolokować w naszym
centrum danych.

Jesteśmy
zarejestrowanym
Partnerem marki DELL.

Nasi technicy
zainstalują Twój serwer
w dowolnym miejscu w
Europie!

Akceptuje wszystkie
Polityka prywatności

Privacy Policy

On this website, we use cookies and similar technologies to proces information about end devices and personal data. Processing is aimed at integrating content, external services, and elements from third parties, statistical/measurement analysis, personalized advertising, and social media integration. Depending on the function, data is transferred to third parties and processed by them. This consent is voluntary, not required to use our website, and can be withdrawn at any time using the icon in the bottom left corner.

Polityka prywatności

Na tej stronie używamy plików cookie i porównywalnych funkcji do przetwarzania informacji o urządzeniach końcowych i danych osobowych. Przetwarzanie ma na celu integracji treści, usług zewnętrznych i elementów podmiotów trzecich, analizie statystycznej/pomiarowej, spersonalizowanej reklamie oraz integracji mediów społecznościowych. W zależności od funkcji dane są przekazywane podmiotom trzecim i przez nie przetwarzane. Zgoda ta jest dobrowolna, nie jest wymagana do korzystania z naszej strony internetowej i można ją w każdej chwili odwołać za pomocą ikony w lewym dolnym rogu.