Informatyczna Obsługa

Pomiary sieci
komputerowych

Sprawdź z nami Twoją sieć komputerową!

Wykonujemy pomiary i certyfikację sieci komputerowych UTP/FTP cat. 5, 5e, 6, 6a.

Skontaktuj się z nami

Urządzenie pomiarowe

FLUKE Networks DSX-600
(aktualna kalibracja urządzenia)

Pomiar i certyfikacja segmentu z wydrukiem
do 10pkt i dojazdem do 50km

od 900 PLN

Pomiar segmentu z wydrukiem

Indywidualnie

(za 1 pkt, powyżej 10 pkt)

Wyszukanie uszkodzenia w segmencie

150 PLN /rbh

W tym opłata za czas oczekiwania na usunięcie usterki

Koszt dojazdu powyżej 50 km od siedziby Firmy

Indywidualnie

Interpretacja wyników pomiarów

od 500 PLN

Dostępne testy

 • mapa połączeń
 • impedancja charakterystyczna (falowa)
 • długość segmentu
 • rezystancja pętli DC
 • opóźnienie propagacji
 • różnica opóźnień pomiędzy poszczególnymi parami
 • tłumienie
 • tłumienność odbicia (Return Loss) z obu stron
 • NEXT, PSNEXT, ELFEXT, PSELFEXT – dwukierunkowe
 • zmiany NEXT-a w funkcji długości segmentu
 • ACR, PSACR – dwukierunkowe
Akceptuje wszystkie
Polityka prywatności

Privacy Policy

On this website, we use cookies and similar technologies to proces information about end devices and personal data. Processing is aimed at integrating content, external services, and elements from third parties, statistical/measurement analysis, personalized advertising, and social media integration. Depending on the function, data is transferred to third parties and processed by them. This consent is voluntary, not required to use our website, and can be withdrawn at any time using the icon in the bottom left corner.

Polityka prywatności

Na tej stronie używamy plików cookie i porównywalnych funkcji do przetwarzania informacji o urządzeniach końcowych i danych osobowych. Przetwarzanie ma na celu integracji treści, usług zewnętrznych i elementów podmiotów trzecich, analizie statystycznej/pomiarowej, spersonalizowanej reklamie oraz integracji mediów społecznościowych. W zależności od funkcji dane są przekazywane podmiotom trzecim i przez nie przetwarzane. Zgoda ta jest dobrowolna, nie jest wymagana do korzystania z naszej strony internetowej i można ją w każdej chwili odwołać za pomocą ikony w lewym dolnym rogu.